Warhammer Ancient Battles

Warhammer Ancient Battles (även känd under akronymet WAB och ibland Warhammer Historical) är ett regelverk för figur- och miniatyrspel som skapades av Games Workshop’s tidigare utgivare Warhammer Historical Wargames. Reglerna är baserade på ett annat krigsspel, Warhammer Fantasy Battle, och utvecklades av Jervis Johnson, Rick Prestley och bröderna Perry. Regelboken togs ur produktion 2012 när Games Workshop bröt sitt samarbete med Warhammer Historical Wargames.

Idéen om regelverket kom på tal när Games Workshop-anställda diskuterade om det var möjligt att använda Warhammer-reglerna för att spela historiska krigsspel. De menade att reglerna för krigsspel i en påhittad värld borde fortfarande kunna användas i historiska slagfält och detta inspirerade dem att ta sig an detta projekt på sin fritid. Målet med regelverket var att skapa en brygga mellan fantasy-krigsspel och historiska krigsspel.

Anklagelser och kontroverser

Med WAB’s succé kom även kritik från spelare, som menade att regelverket var ett steg bakåt i krigsspelsutvecklingen då mycket påminde om den äldre eran av spelsystem med vaga instruktioner. Jervis Johnson förklarade att detaljerade regelverk snarare skrämde bort spelare än välkomnade dem och därför användes medvetet de äldre regelverken som bas fastän det fanns risk för missförstånd och tvetydigheter vid avancerade scenarion.

Regelsystemet

Regelboken är skriven för individuella figurer, vilket var en stor skillnad till de då mer populära systemen som hade mer fokus på trupper och än individer. Detta gav dock mer tyngd till figurer som hade en annan roll än att strida under ett slagfält, fanbärare och officerare fick övertag i vissa egenskaper för att spegla hur viktigt det var med kommunikation under en strid.

Community

Fastän Warhammer Ancient Battles har tagits ur produktion är den fortfarande omtalad och refererad till bland spelare. Många använder sig fortfarande av systemet istället för de mer moderna reglerna. Plattformen där spelare höll sig mest var Warhammer Historical’s egna forum, men i samband med att förlaget lades ner så emigrerade många spelare till Yahoo-grupperna istället, där de bollar idéer och finslipar reglerna till specifika scenarion.