Figurspel

Figurspel är ett samlingsnamn för de spel som använder sig av tenn- eller plastfigurer. Det utspelar sig vanligtvis på ett stort bord med hinder, så kallade terrängelement, för att göra det mer spännande ur spelets perspektiv men också rent visuellt. Användarna brukar även måla sina figurer och bidra med sin egna stil på dem.

Spelet lockar folk genom dess fri scenario, man kan leva sig in i historiska krig eller påhittade slagfält med ett regelsystem som kräver att spelaren är innovativ och kan tänka taktiskt. Roligast är friheten att välja vad för sorts scenario man vill spela vilket oftast kräver en större samling från spelaren.

Spelmetod

Reglerna kan variera oerhört beroende på vilken sorts figurspel man spelar, det kan variera på genren och leverantör. De flesta använder sig dock av en sorts mätsticka för att röra sina trupper, exempelvis att en trupp infanterister rör sig en femtedel av mätstickan medans en tank kan förflytta sig upp till hela.

För att avgöra strid eller handlingar är det vanligast att man använder sig av tärningar som en slumpgenerator där man viktar chanserna beroende på vad för sorts trupper som möter varandra. För att göra arméerna rättvisa brukar man även ha ett poängsystem där man ”köper” sina arméer till slagfältet, detta är vanligast i påhittade scenarion.

Figurerna

Figurerna införskaffas vanligtvis i hobbyaffärer eller över nätet. Deras storlek varierar, de minsta kan vara så små som 6 mm men vanligast är 20-28 mm. Målet med de olika storlekarna är för att skapa en mer realistisk känsla i spelet, en människa ska ju inte vara lika stor som en stridsvagn.

I ett påhittad scenario kan det hända att man slåss mot drakar eller troll och då kan storleksskillnaderna ge en visuellt stimuli på hur farligt monstret är. Figurerna målas vanligtvis av användaren själv och för de mer erfarna spelarna finns det oftast ett intresse att sedan modifiera dem efter en viss stil.